กูรูติงช้อปช่วยชาติกระตุ้นใช้จ่ายต่ำ  แนะมุ่งเป้าช่วยคนจน

“อนุสรณ์” เผยมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐผ่านโครงการช้อปช่วยชาติ 19 วัน เม็ดเงินไม่ถึง 10,000 ล้าน กลุ่มคนได้ประโยชน์มีเพียง7% แนะออกมาตรการช่วยเหลือคนยากจนที่นับวันยิ่งมากขึ้นจาก2 ปีที่ผ่ามากเพิ่ม 20%   ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยผลของมาตรการช้อปช่วยชาติ (13 พ.ย.- 3 ธ.ค. รวม19 วัน)

ว่า  กระตุ้นการใช้จ่ายและเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำ เม็ดเงินสะพัดไม่ถึง 10,000 ล้านบาทและส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายที่ต้องจ่ายตามปกติอยู่แล้ว จะก่อให้เกิดการชะลอการบริโภคในระยะต่อไป มีกลุ่มคนได้ประโยชน์โดยตรงค่อนข้างจำกัด เป็นผู้เสียภาษีในอัตราภาษี 20% ขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มคนเพียง 7% ของผู้ยื่นแบบเสียภาษี ปีนี้การกระตุ้นการใช้จ่ายอันเป็นผลจากมาตรการช้อปช่วยชาติมีผลน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีความจำเป็นน้อยลง
 
“ มาตรการช้อปช่วยชาติปลายปี  59 การจัดเก็บภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต) เดือน ม.ค. 60 อยู่ที่ 245,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ม.ค.  59 รวม 3,688 ล้านบาท หรือ 1.5% ขณะที่เดือน ธ.ค.  59 เก็บภาษีแวตได้ 61,589 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือน ธ.ค. 58 ประมาณ 644 ล้านบาท หรือ 1% ประกอบกับรัฐบาลได้มีการทำงบประมาณขาดดุลต่อเนื่องมามากกว่า 10 ปีแล้ว มีความเสี่ยงทางการคลังเพิ่มขึ้นและสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีอาจชนเพดาน 60% ในปี 64 ดังนั้นการออกมาตรการที่อาจทำให้รัฐสูญเสียรายได้จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่า คุ้มค่ากับการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews