“บวรศักดิ์”คาดปิดจ๊อบปฏิรูปกฎหมาย 5เม.ย.61

“บวรศักดิ์”ย้ำยกเลิก-ปรับปรุงกฎหมาย ต้องฟังทุกฝ่าย ยึดประชาชนเป็นหลัก ระบุปฏิรูปกฎหมายต้องหารือร่วมคณะปฏิรูปชุดอื่น  คาดปิดจ๊อบอนุมัติ5เม.ย.61 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่รัฐสภา นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย กล่าวถึงความคืบหน้าในการทำงาน ว่า ขณะนี้การทำงานของคณะกรรมการฯอยู่ระหว่างหารือเรื่องแผนการปฏิรูปด้านกฎหมาย

โดยเตรียมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 20 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,สถาบันพระปกเกล้า ,สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น นอกจากนี้จะเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนใน 4ภูมิภาคและในกรุงเทพฯ ทั้งแนวทางการยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย หรือกฎหมายที่ก่อให้เกิดผลกระทบ และขณะนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น เกี่ยวกับการขายฝาก กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ หรือ ยาเสพติด เป็นต้น แต่ทั้งหมดยังไม่มีข้อยุติ เพราะแนวทางการปฏิรูปกฎหมายต้องหารือร่วมกันกับคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ ด้วย เพื่อให้การทำงานมีความสอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน ดังนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จึงได้นัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้าน วันที่ 31 ต.ค.นี้  เวลา 14.00น. ที่ทำเนียบรัฐบาล 

“แนวทางการปฏิรูปกฎหมายที่อาจมีประเด็นยกเลิกหรือปรับปรุง ซึ่งอาจมีผลทำให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ต้องยึดประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีประเด็นการเมืองเท่านั้น สำหรับกระบวนการออกกฎหมายโดยประชาชน ต้องกำหนดให้มีหน่วยงานคอยช่วยเหลือประชาชนทั้งกระบวนการยกร่างกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และที่สำคัญกระบวนการปฏิรูปกฎหมายต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและบูรณาการแผนปฏิรูปทุกด้านจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งทั้งหมดมีเวลาจนถึง วันที่  5 เม.ย.61” นายบวรศักดิ์ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews